een andere kijk op software

Meer dan ooit veroorzaakt slechte maatwerk software steeds grotere problemen binnen MKB organisaties. Van het ene op het andere moment zijn bedrijven websites niet meer bereikbaar, komt het uitleveren van producten in het geding, en kunnen financiële transacties niet worden uitgevoerd.

In de huidige wereld van internet en digitalisering is een moderne bedrijfsvoering zonder software niet meer mogelijk. Ondanks dit bewustzijn is er echter binnen organisaties nog steeds onvoldoende beleid en daadkracht ten aanzien van software!

Inderdaad .....de aanschaf, de implementatie, het beheer en het verbeteren van een maatwerk softwarepakket is een niet-alledaagse bezigheid. Dit vereist specialistische kennis. Het speelt zich af in een omgeving waar de meeste MKB organisaties onvoldoende affiniteit mee hebben. Maar mag een slecht maatwerk softwarepakket een reden zijn om een succesvolle bedrijfsvoering in de weg te staan ?

   

Adres: Sutton 15
7327 AB Apeldoorn

Tel.     055 844 26 74

software naar verwachting