kostenbesparing in software 

Alle diensten van Certigon zijn gericht op de aanschaf, de implementatie, het beheer en verbeteren van maatwerk softwarepakketten, waarbij een continue focus op de kwaliteit en levensduur van software centraal staat. Hierdoor wordt een kostenbesparing van 20% gerealiseerd en zal falende software een succesvolle bedrijfsvoering niet langer in de weg staan.  

Door de kwaliteit en levensduur van software te borgen wordt uiteindelijk een volwassen softwaresysteem gerealiseerd dat voldoet naar de verwachting van de gebruiker. 

   

Adres: Sutton 15
7327 AB Apeldoorn

Tel.     055 844 26 74

software zonder fouten