29 oktober 2020 Nina Peeters

Innoveren: Plug and play Smartgrid

Ook wij blijven ons continu ontwikkelen en komen regelmatig op nieuwe ideeën naar aanleiding van een project die wij voor een klant hebben uitgevoerd. Een recent voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van innovatieve software voor een ‘Smartgrid’. Dit is een virtueel netwerk. Smartgrids zijn naast de toepassing voor elektriciteit ook toepasbaar voor verwarming of verkoeling. Deze slimme energiesystemen hebben goedwerkende en betrouwbare software nodig en dat is nu precies wat Certigon levert!

“Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen”

Overbelasting! Het probleem (van de toekomst)

Een deel van de oplossing voor overbelasting ligt wat Certigon betreft in onze innovatieve software voor een Smartgrid voor elektriciteit. Dit is ons inziens geen overbodige luxe want vandaag de dag groeit de vraag naar elektriciteit exponentieel. Daarnaast wekken we zelf ook meer energie op door het plaatsen van zonnepanelen. Toch is dit bij lange na niet voldoende om aan onze vraag te voldoen.

De energie die opgewekt wordt door zonnepanelen slaan nog geen deuk in het spreekwoordelijke pakje boter. Denk aan de zomermaanden waarin we de airconditioning, ventilatoren en koelkasten lieten loeien en de komende herfst- en wintermaanden vraagt weer om stookkosten van bijvoorbeeld de warmtepomp. En dan hebben we het nog geeneens over het groeiende aantal elektrische auto’s die opgeladen moet worden.

Het is een feit dat door al deze apparaten de belasting op het elektriciteitsnetwerk toeneemt. Er ontstaan steeds meer piekmomenten op een dag in de vraag en aanbod van energie. Deze fluctuatie kan leiden tot incidenten zoals storingen of black-outs. Studies hebben uitgewezen dat in aanvulling op bovenstaande belasting ook diverse kabels nog niet de capaciteit hebben om de opkomende vraag en (piek)belastingen aan te kunnen.

Een smartgrid is een energienetwerk waar een slim meet- en regelsysteem aan is toegevoegd. Het aanbod van de verschillende energiebronnen wordt afgestemd op de vraag

Certigon’s oplossing: innovatieve software voor Smartgrids

Certigon heeft een eerste versie van de slimme, innovatieve software ontwikkeld die nodig is om alles uit een Smartgrid te halen! Het slimme meet- en regelsysteem van dit netwerk stemt de vraag en aanbod naar energie op elkaar af. Heb je een gebouw met een energieoverschot? Dan sluis die overtollige energie toch gewoon over naar een van jouw andere gebouwen? Een Smartgrid moet continu kunnen draaien op goedwerkende en betrouwbare software die vraag en aanbod op elkaar afstemt, voorspellingen doet en de energie vervolgens adequaat opslaat en herverdeeld. Dit systeem zorgt voor een economische en duurzame afhandeling van alle energievraagstukken.

Geofence: virtuele grens (fence) van een bestaand geografisch gebied

Gebruik een ‘geofence’ om gebouwen met elkaar te verbinden om zo onderling energie uit te wisselen. De kabels zijn al aanwezig en kunnen benut worden. Hierdoor zijn grote investeringen niet nodig. Door het aansluiten van onze Smartgridsoftware neem je een grote stap in de toekomst waar verduurzaming onontkoombaar is. Je kan zelfs geld verdienen aan dit netwerk door jouw overtollige stroom aan de buren te leveren. De software van Certigon is zo intelligent dat het voorspellingen kan doen en op basis hiervan zelfstandig diverse beslissingen neemt. Dit kan zijn om energie te kopen als de prijs laag is, maar het kan ook gaan over de opslag van overtollige energie in batterijen.

Serie “Innovatie”

Certigon is constant bezig met doorontwikkeling van haar dienstenpakket. Steeds weer worden de grenzen van het mogelijke voor onze klanten opgezocht. Daardoor groeien wij weer in onze ontwikkeling en komen er ook steeds nieuwe diensten en ideeën bij in ons dienstenpakket.

Lees ook de andere twee blogs van ons waarin we ons richten op ons nieuw ontwikkelde dienst: Development as a Service (DaaS) en onze Softwarelease.

CONTACT

Stuur ons een bericht, bel ons of kom langs.