Klantcase

Updaten jaren ’80 calculatie programma voor elektrische motoren

Rotor is een wereldwijd opererende producent van standaard en speciaal elektromotoren voor industrie, scheepvaart en offshore toepassingen. De motoren worden in verschillende landen geproduceerd in eigen fabrieken. Ze staan bekend om de superieure kwaliteit van motoren die voldoen aan de steeds hogere eisen die worden gesteld door de markt. Om continuïteit in kwaliteit van hun motoren te kunnen blijven garanderen was het nodig om hun calculatieprogramma te updaten naar huidige maatstaven. Het calculatieprogramma is zelfs voor huidige maatstaven zo ontzettend precies dat het praktisch niet na te bouwen was. Daarom moest er een andere oplossing worden bedacht, waarbij de gedetailleerde precisie berekeningen zouden blijven voldoen aan de hoge maatstaven van Rotor.

De klantvraag

Rotor gebruikt het calculatieprogramma voor hun elektrische motoren in het productieproces. Het calculatieprogramma is ontwikkeld op basis van 16-bit MS-DOS en is gelinkt aan een MS Access database die draaide als een single user programma op een Windowscomputer met een verouderde versie van Windows. De houdbaarheid van het programma bij dit proces liep echt op zijn einde doordat het niet langer op een Windowscomputer met een nieuwere versie van Windows kon draaien. De kans op het niet meer kunnen gebruiken van het calculatieprogramma was te groot geworden. Certigon heeft op verzoek van Rotor een grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het programma naar huidige maatstaven te updaten. Hiervoor is eerst een test set-up gemaakt voor een web-based solution, ook wel proof of concept genoemd. Dit bleek een succesvolle operatie. Naar aanleiding hiervan heeft Rotor besloten om een definitieve oplossing in de vorm van een webapplicatie door Certigon te laten ontwikkelen.

calculatieprogramma precisie motoren

"Deze oplossing is ontwikkeld in .NET Core 3.1 "

Project webapplicatie calculatieprogramma elektromotoren

Uit het testtraject bleek dat het mogelijk was om de applicatie en data webbased toegankelijk en van single-user naar multi-user te maken. De resultaten (input & output) van het calculatieprogramma worden bovendien opgeslagen in een database die kan worden gelinkt naar andere systemen door de tevens ontwikkelde API. De gegenereerde data wordt opgeslagen in een Microsoft SQL Server database. Om het gebruiksgemak te bevorderen is er gekozen voor het authentiseren van gebruikers door middel van de eigen Active Directory. Dit betekent dat een gebruiker niet hoeft in te loggen als deze al op het Rotor netwerk ingelogd is. Daarnaast is er een management interface ontwikkeld die voorziet in informatie over verschillende master tables en extra helpfuncties. De applicatie is in de eerste instantie ontwikkeld in het Nederlands en Engels. Op een later moment kunnen andere talen worden toegevoegd.

Het eindresultaat

Het eindresultaat is een webportaal die de toegankelijkheid en stabiliteit van het calculatieprogramma naar een hoger niveau heeft getild. De DOS-applicatie uit de jaren 80 die erg moeilijk na te bouwen is, is nu voor iedereen binnen Rotor toegankelijk via de webapplicatie. Gegevens kunnen over en weer worden verwerkt in het calculatieprogramma en worden opgeslagen in de SQL Server database. Deze data kan vervolgens door elk gewenst programma worden benaderd via de API of de database. Gegenereerde resultaten/data kunnen bovendien inclusief eventuele toegevoegde opmerkingen worden geëxporteerd naar PDF. Rotor heeft hiermee een tijds adequate oplossing waarmee zij de hoogwaardige kwaliteit van hun motoren kunnen blijven garanderen.

"Vanaf het moment dat we met elkaar in contact kwamen is de communicatie uitstekend geweest. Certigon doorzag onze problemen en oplossingsrichtingen waren snel helder."

Rotor

Bel ons gerust

055-8442674

Oude Beekbergerweg 19

7331 HL Apeldoorn

Maandag - Vrijdag

08:00 – 17:00

Stuur een bericht

info@certigon.nl

CONTACT

Stuur ons een bericht, bel ons of kom langs.