Software Quality Scan

Scoort jouw software een voldoende?

Elke duizend regels bevat minimaal vijf fouten

Een matige broncode, onvoldoende functionaliteiten en een slechte architectuur zullen in de meeste gevallen fouten in software veroorzaken. Broncode, ook wel “bron”, “source” of “sourcecode” genoemd, is de programmeercode van software. Broncode is altijd geschreven in een programmeertaal. Zonder broncode kan een software programma niet worden gebouwd. Wanneer je een broncode niet schrijft volgens uniforme regels dan is software foutgevoelig, slecht onderhoudbaar en onvoldoende geschikt voor uitbreidingen. In de praktijk heeft een niet naar behoren functionerende software tot gevolg dat software oplossingen de bedrijfsprocessen onvoldoende kunnen ondersteunen. Dit heeft nadelige bedrijfseconomische consequenties. Als je wilt weten wat de kwaliteit van jouw software is dan kun je een software quality scan laten uitvoeren.

Wanneer voer je een software quality scan uit?

Wij onderkennen twee situaties wanneer een organisatie een Software Quality Scan wil uitvoeren:

  • Doorontwikkeling op het huidige platform of een nieuw platform ontwikkelen
  • Second opinion van de huidige software leverancier/freelancer tijdens of na het project

Een Software Quality Scan kun je op drie niveaus laten uitvoeren. Dit kan voor, tijdens of na een de afronding van een project.

1. Software inspectie

Bij een software inspectie kijken we of het maatwerk softwarepakket is gebouwd volgens de juiste codeerregels. Alleen met juiste codeerregels en periodieke inspecties wordt kwalitatieve software met een lange levensduur gecreëerd. Onze software inspectiemethodiek bestaat uit een review die gebaseerd is op een drietal onderdelen. Juist de combinatie van deze onderdelen maakt onze methodiek succesvol en goed toepasbaar.

  1. Voldoet de code aan basis programma regels (IfSQ)
  2. Zijn er codingguidelines en zijn deze gevolgd
  3. Zijn er best practices gevolgd

2. Functionele inspectie

Met een functionele inspectie kijken we hoe de functionaliteiten zijn geborgd in een maatwerk softwarepakket. Bij deze functionaliteiten is het tevens van belang hoe gegevens worden opgeslagen en hoe flexibel functionele aanpassingen mogelijk zijn binnen de software. De borging van functionaliteiten kunnen op diverse manieren worden gedaan. Van functioneel ontwerp tot functionele testen en diverse mogelijkheden hier tussen. Met een functionele inspectie van het maatwerk softwarepakket checken we of het voldoet aan de eisen en wensen. Je krijgt inzicht, advies en ondersteuning van ons.

3. Architectuur inspectie

Certigon ziet de architectuur van een maatwerk software pakket als de basis van alles. Daarmee stellen we dat zonder een gedegen architectuur een pakket nooit optimaal kan renderen. Met de architectuur inspectie krijg je inzicht in de architectuur van het maatwerk software pakket. Ook bieden wij advies en ondersteuning om verbeteringen door te voeren. Een architectuur inspectie is tevens een ideaal middel voor een second opinion.

Certigon, jouw partner uit Apeldoorn (Stedendriehoek) om jouw software kwaliteit te verhogen en zorgen dat je krijgt waarvoor je betaalt.

Bel ons gerust

055-8442674

Wilmersdorf 29

7327 AD Apeldoorn

Maandag - Vrijdag

08:00 – 17:00

Stuur een bericht

info@certigon.nl

CONTACT

Stuur ons een bericht, bel ons of kom langs.