6 april 2020 Marketing team

Softwareselectie is een serieuze zaak: waar let je op?

selectie van software

Software is in deze tijd meer en meer belangrijk voor een onderneming. Vaak is het zelfs onmisbaar voor de bedrijfsvoering. De meeste essentiële processen in een bedrijf worden over het algemeen ondersteund door software. Daarom is het maken van de juiste keuzes bij de selectie van software een serieuze zaak. En als iets een serieuze zaak is dan is het verstandig om een expert te vragen om mee te kijken bij het selecteren van de juiste software voor jouw onderneming!

Het maken van de juiste keuzes bij de selectie van software is een serieuze zaak!

Kies je voor standaard software of maatwerk software?

Omdat software selectie een serieuze zaak is, is het belangrijk om een leveranciersselectie stapsgewijs aan te pakken. Soms komt de keuze op een standaard pakket en soms op maatwerk software. Bij de keuze voor maatwerk hoeft het echter niet altijd te betekenen dat software helemaal vanuit “niets” moet worden ontwikkeld. Je moet daarbij denken dat als een standaard pakket het grootste gedeelte van de wensen bevat, dan kan het zijn dat je voor de missende functionaliteiten een maatwerk applicatie ernaast ontwikkeld. Deze applicatie zal dan een verlengde zijn van het standaard pakket.

Growing to mature software: Goede software die met jouw organisatie mee kan groeien!

Certigon

Hoe ziet een software selectietraject bij Certigon eruit?

Om de beste oplossing te vinden passend binnen het beschikbare budget gaan wij samen met de klant een brainstormsessie aan. Hierbij bekijken en adviseren we over de doelen en functionaliteiten van de klantvraag. Door samen de volgende stappen te doorlopen kan een duidelijk beeld van de leveranciers worden samengesteld.

 • Welke behoeftes heeft de onderneming?
  Als eerste brengen we samen in kaart welke behoeftes de organisatie heeft.
 • Lijst van leveranciers opstellen.
  Daarna zullen er naar aanleiding van de behoeftes die voortkomen uit de inventarisatie een aantal leveranciers worden geselecteerd. Wij zullen met elke leverancier uitvoerig contact hebben en de behoeftes bespreken alvorens zij op de eindkeuzelijst zullen verschijnen.
 • Leveranciers vergelijken.
  Vervolgens wanneer de behoeftes in kaart zijn gebracht en er een lijst met leveranciers is opgesteld zal er een vergelijking op basis van de behoeftetest worden gedaan. Op basis van een vooraf bepaald puntensysteem kun je dan duidelijk zien welke leveranciers het best voldoen.
 • Leverancier kiezen.
  Tenslotte vanuit de leveranciersvergelijking kun je duidelijk zien welke leverancier(s) het beste bij de behoeftes van de onderneming passen. Wij zullen ook altijd een voorkeursadvies uitbrengen.

Sinds de oprichting van Certigon is het onze missie om (maatwerk) software binnen handbereik te brengen van ondernemers of het nu gaat over een eigen ontwikkelde applicatie of het aanraden van een bestaand pakket. Wij zullen naar behoefte en budget van de klant helpen met de keuze voor een standaard pakket of het ontwikkelen van maatwerk software.

Wil jij een softwareselectie traject met Certigon aangaan neem dan contact met ons op.

Of wil je specifieke informatie over onze verschillende software diensten? Kijk dan eens op onze diensten pagina’s.

CONTACT

Stuur ons een bericht, bel ons of kom langs.